Projekt - Targi
UE

airRoxy Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, działanie 5.  „Umiędzynarodowienie gospodarki regionu”, poddziałanie 3. „Internacjonalizacja MŚP” pt. „Nawiązanie nowych kontaktów, oraz wzmocnienie pozycji firmy na rynkach zewnętrznych. Internacjonalizacja firmy poprzez wzięcie udziału jako wystawca w najważniejszych dla branży międzynarodowych targach wentylacyjnych”

Celem projektu jest nawiązanie międzynarodowych kontaktów biznesowych, pozyskanie nowych klientów, wprowadzenie eksportu produktów, które sprawdziły się w Polsce, ale na poszczególne rynki nie były jeszcze eksportowane. Chcemy przekonać przyszłych klientów, że nasze produktysą wyjątkowe i wyróżniają się na tle konkurencji. Produkty wytwarzane przez airRoxy są innowacyjne, proste w montażu, wydajne, ciche, bezobsługowe i wysokiej jakości. Z dumą możemy pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami w skali światowej, jak na przykład turbiny ze zmienną geometrią łopat dopasowane indywidualnie do rozmiaru wentylatorów, unikatowy prosty system montażu, żaluzja grawitacyjna, czy Biovent- urządzenie do bezpośredniej wentylacji miski WC.

Wartość projektu: 117 941,97 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 49 234,40 PLN

Na targach promowane produkty które cechują się taka innowacyjnością, jak między innymi Biovent – uniwersalny produkt do bezpośredniej wentylacji miski WC, który jest oferowany wyłącznie przez naszą firmę. Innym przykładem mogą być osłona wentylacyjna z zaślepkami na otwory montażowe czy kratki regulowane.Projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej.Ekspansja międzynarodowa dotyczyć ma przede wszystkim nowych rynków w ujęciu geograficznym, gdzie do tej pory produkty przedsiębiorstwa nie były sprzedawane. Argentyna, Nigeria, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

UE
Scroll to Top