Jak prawidłowo dobrać wentylator do pomieszczenia?

Dbanie o nasze zdrowie oraz mikroklimat w mieszkaniu wymaga odpowiedniego zapewnienia przepływu powietrza i skutecznej wentylacji. Szczególnie istotne jest to w łazienkach, kuchniach czy pralniach, gdzie powstaje dużo pary wodnej, której nadmiar może mieć negatywny wpływ na otoczenie. Nieskuteczna wentylacja może powodować wiele problemów zdrowotnych, technicznych i obniżać estetykę pomieszczenia. 

Prawidłowa wentylacja - wymogi

Najważniejsze wymagania dla wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej z punktu widzenia projektantów wentylacji w Polsce reguluje rozporządzenie Ministra Infastruktury z dn. 12.02.2009r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Bardziej szczegółowe wymagania przedstawione są w Polskich Normach: PN-83/B-03430/Az3:2000. 

Objawy niedostatecznej wentylacji pomieszczeń

Niedostateczny przepływ powietrza może mieć poważne konsekwencje dla naszego zdrowia i komfortu życia. Objawy braku odpowiedniej wentylacji mogą być zarówno biologiczne, jak i fizyczne, zagrażając zarówno samemu pomieszczeniu, jak i jego mieszkańcom.

Objawy fizyczne i biologiczne złej wentylacji w pomieszczeniu to np:

  • pleśń
  • skropliny pary wodnej na szybach, kafelkach oraz innych powierzchniach w pomieszczeniu
  • podwyższony poziom wilgotności powietrza
  • pęcznienie i pękanie elementów pomieszczeń z materiałów, które chłoną wilgoć np. drewno czy materiały drewnopochodne, gipsy, tynki czy farby
  • rdza elementów metalowych
  • ciąg wsteczny powietrza przez kratki wentylacyjne skutkujący odczuwaniem zapachów z zewnątrz pomieszczenia

Objawy zdrowotne niedostatecznej wentylacji w pomieszczeniach:

  • bóle głowy, nieuzasadnione zmęczenie
  • podrażnienie błon śluzowych
  • alergie
  • choroby układu oddechowego

 

Jak dobrać wentylator do pomieszczenia?

Dobór odpowiedniego wentylatora to niełatwa sprawa. Podczas doboru należy uwzględnić szereg czynników wpływających nie tylko na skuteczność działania ale również możliwości instalacyjne oraz estetykę.

W skrócie, wybierając wentylator powinieneś wiedzieć o:

Jak dobrać wydajność wentylatora do konkretnego pomieszczenia?

Wydajność  określa jaka ilość powietrza może zostać wymieniona w jednej ciągu godziny. Jak najprościej obliczyć wydajność wentylatora jaka wymagana jest dla danego pomieszczenia? Najbardziej podstawową metodą obliczania wydajności jest zastosowanie wzoru:

kubatura pomieszczenia  x  krotność danego pomieszczenia wynikająca z zapotrzebowania na wymianę powietrza

jak obliczyć wydajność wentylatora do danego pomieszczenia

airRoxy oferuje produkty potrzebne do stworzenia skutecznego systemu wentylacyjnego zapewniającego efektywną cyrkulację powietrza w pomieszczeniach. Nowoczesne, inteligentne wentylatory do łazienki, o niskim poziomie hałasu, w tym modele ścienne, sufitowe, wentylatory kanałowe, kanały wentylacyjne, kratki wentylacyjne o średnicach od ø 80 przez ø 100, aż do ø 150. Wentylatory domowe (w tym ciche wentylatory łazienkowe) (ścienne i sufitowe) to kluczowy element wielu pomieszczeń w domu, zapewniający skuteczną wentylację i usuwanie wilgoci. Dzięki nim można uniknąć problemów z pleśnią i grzybami, które mogą powstać w wilgotnych warunkach. Wentylatory eliminują również nieprzyjemne zapachy oraz wspomagają utrzymanie czystości i higieny w pomieszczeniach. Wybór odpowiednich wentylatorów to inwestycja w komfort i zdrowie mieszkańców domu. Dowiedz się jak dobrać i zamontować wentylator. Wybierz nasze produkty, aby zyskać pewność efektywnej wentylacji w Twoim domu.

Wentylatory domowe airRoxy:
Scroll to Top