Projekty unijne

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Projekt “Innowacje w MŚP” – “Zakup środków trwałych umożliwiających wprowadzenie innowacyjnych kratek z zamykaną żaluzją, a także pozwalających na zwiększenie zdolności produkcyjnych spółki.”

UE
Scroll to Top